Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /mnt/data/accounts/n/noblexity/data/www/rofko.cz/libs/Nette/loader.php on line 12
Přehled pravidel | Ring of Fire

Ring of Fire Speciální katalog karet a pravidel

Celkem pravidel v katalogu 42

Pravidla

The Fourth Rullez Them All 1540

Ten, kdo vytáhne čtvrté K, určuje, kdo vypije půllitr.

No Shirts 1510

Všichni hráči musí zahodit trika.

5 Second Rule 1365

Pokud někdo nevěnuje hře pozornost a ostatní čekají na jeho tah po dobu delší pěti sekund, hráč se musí před tahem napít.

Get Up, Stand Up 1364

Pokaždé, když někdo má pít, musí to udělat ve stoje.

No Negatives 1446

Žádný hráč nesmí v mluvených větách použít "negativní ne". Například NE, NEudělám, NEsmím, NEní...

Little Man 1487

Na tvé sklenici sedí malý neviditelný človíček. Vždy, když chceš pít, musíš ho nejprve ze sklenice sundat a po napití ho zase vrátit zpátky. Pokud na to zapomeneš, piješ. Navíc pokud zrovna človíčka sundáš a piješ, kdookli ho může "odhodit" a ty pro něj musíš dojít, než se pokračuje ve hře.

Own Person 1447

S okamžitou platností se nesmíš sám sebe dotýkat. Nesmíš například zkřížit nohy, ruce nebo jinak dělat cokoli, při čem by ses dotknul.

Last slap 1371

Hráč si kartu nechá u sebe a až uzná za vhodné, položí ji na stůl. V tu chvíli musí všichni hráči dát ruku na tuto kartu. Kdo to udělá musí pít tolik sekund, kolik je hráčů ve hře

Timebomb 1408

Ten, kdo vytáhne kartu, určí libovolného člověka jako rozbušku. Pokud poté tento člověk z jakéhokoli důvodu pije, všichni u stolu musí dopít obsah svých sklenic.

Say Freyvald 1562

Každý hráč musí na konci věty říct slovo Freyvald - může použít různé odvozování a skládání.

Drink shuffle 1714

Každý hráč přesune svoje pití k hráči po pravé ruce.

Grind baby! 1780

Hráč vybere slovo (např. "ten" nebo "a") a kdykoli někdo toto slovo řekne, rule maker vybere jiného hráče, který si na 10 sekund pojezdí na tom, který to slovo řekl. (pozn.: "pojezdí" je myšleno v erotickém slova smyslu - např. na klíně). Poježděníčko dvou hráčů stejného pohlaví je přípustné. Jestliže hráč, který poruší pravidlo je rule maker, vybírá mu druhého hráče, ten, kdo naposled porušil pravidlo.

End phrase 1652

Hráč, který si vytáhne tuto kartu, vymyslí frázi. Od teď, každá věta musí končit touto frází. Např.: fráze: "na můj zadek", věta: "kdo je na tahu na můj zadek?"

Jack slap 1634

Hráč, který si vytáhne tuto kartu, určí jiného hráče, který mu musí dát facku. (může ho udeřit jak silně chce)

In my pants 1641

Každá věta musí končit slovy "v mých kalhotách" (např.: Jsi na řadě v mých kalhotách)

Bilingual 1642

Hráči musí mluvit s přízvukem, který určí "rule maker".

Hunter's rule 1618

Hráč smí promluvit pouze pokud ho vyzve hráč který je na tahu. Jestliže někdo promluví bez povolení, musí sedět na zemi, dokud někdo jiný neporuší pravidlo.

Super troopers 1663

Každý hráč musí za každou větou říct "meow" [mňeau]. Kdo tak neudělá, pije.

Falsetto 1682

Hrači smí mluvit pouze falzetem/fistulí (vysoký hlas)

Permission 1639

Předtím, než se kdokoli napije, musí požádat hráče, který vymyslel toto pravidlo o svolení.

Last word twice 1666

V každé větě, kterou kterýkoli hráč řekne, musí nakonci zopakovat poslední slovo. (např.: co za hru to hrajeme hrajeme?)

Viking rule 1742

Kdykoliv si hráč, který vymyslel toto pravidlo, dá ruce na hlavu a předstírá, že má na hlavě vikingské rohy, musí všichni ostatní předstírat, že pádlují na lodi. Poslední, kdo tak udělá, pije.

Strip rule 1648

Když někdo vytáhne specifickou kartu (např. "5") nebo druh karty (např.: sudé, liché, určitou barvu), sundá si tento hráč část svého oblečení.

No S's 1551

Kdokoliv použije slovo s písmenem "s" musí pít.

Whisper talk 1649

Všichni musí šeptat.

Tongue out 1633

Všichni musí mluvit s vyplázlým jazykem po celou dobu hry.

We all drink! 1598

Kdykoli hráč, který vymyslel toto pravidlo, pije, pijou i všichni ostatní.

Names 1644

Kdykoliv s někým mluvíš, musíš použít jeho jméno na konci každé věty. Mluvíš-li k větší skupině lidí, použij předem určený název skupiny.

Swears 1595

Kdokoliv dokončí větu aniž by zaklel nebo použil sprosté slovo, musí pít.

Little green man 1585

Hráči předstírají že jim na okraji sklenice sedí malý zelený človíček. Kdykoliv se chtějí napít, musí ho chytit mezi prsty, napít se a vrátit ho na původní místo.

Eyes 1609

První hráč, který s tebou naváže oční kontakt, musí pít.

Gecko 1693

Vybere se karta, např. "4". Vlastnost karty se změní a po zbytek hry, kdykoli se vytáhne, všichni hráči musí přitisknout svá těla co nejrychleji k rovné svislé ploše jako zeď. Poslední, kdo tak udělá, pije.

Glockaz 1684

Všichni musí vydávat zvuky jako kuře po celé kolo a pít pouze za pomocí svých úst.

Close your eyes 1590

Kdokoliv poruší pravidlo musí zavřít oči do té doby než někdo jiný poruší pravidlo. Jestliže oči otevře když nemá nebo je nezavře vůbec, musí se napít.

The "king of thumbs" 1605

Hráč může hrát "krále palců" kdykoli si přeje, kolikrát chce. (viz. karty - King of thumbs)

Touching the table 1553

Kdokoli se dotkne stolu, pije.

No pointing 1714

Kdokoliv ukáže na jiného hráče prstem, pije.

No D words 1553

Kdokoliv řekne pít, vypít, vypil, napil, atd. během hry, musí pít.

No first names 1708

Když hráč řekne křestní jméno jiného hráče, pije.

No swearing 1717

Kdokoliv zakleje nebo řekne sprosté srovo, musí pít.

Reverse snake-eyes 1584

Hráč, který vytváří pravidlo vybere jiného hráče, který se nesmí nikomu podívat do očí. Když tak udělá, pije.

Time out 1737

Když jakýkoliv hráč řekne jméno jiné osoby, musí hráč položit své čelo na stůl, dokud někdo jiný neporuší pravidlo. (jednoduše - nesmíte si říkat jmény)